Verblijf

Zorgboerderij De Pauw biedt beschermd wonen. Op de zorgboerderij zijn tot zeven plaatsen beschikbaar voor verblijf.

In de zorgboerderij zijn naast de gemeenschappelijke woonkamer vier kamers waarbij gebruik wordt gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten. Ook zijn er drie  kleine studio’s  met eigen sanitair op de boerderij. 

Er zijn ook externe plekken waar bewoners in de nabijheid van de zorgboerderij zelfstandiger wonen. deze plekken zijn geschikter om door te groeien naar zelfstandigheid. Mensen die hier wonen hebben over het algemeen eerst op de boerderij gewoond. 

 

Zorg

De zorgvraag wordt aangepast op de zorgbehoefte; begeleiding, groep en individueel, en waar we kunnen ondersteuning in verzorging.

Welzijn, ontplooiing en ontwikkeling van de bewoners staat hierbij centraal. Zorgboerderij De Pauw is kleinschalig van opzet, hierdoor kan er zowel tijdens de groeps- als de individuele begeleiding rekening worden gehouden met de persoonlijke mogelijkheden en hulpvraag van de bewoners.

Iedere drie maanden stelt de bewoner samen met begeleiding een ondersteuningsplan op. Hier staan de doelen in waar de bewoner de komende periode wil werken. Goede samenwerking met externe behandelaren is van belang voor een sluitend ondersteuningsplan. 

We hebben een vast dagprogramma. In de ochtend werken we gezamenlijk aan de boerderijklussen en  zorgen we voor dieren, moestuin, tuin en omgeving. Hulpboeren en zorgboeren werken hier samen.

In de middag is zijn er wisselende activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing. Dit verschilt van een wandeling in het bos, thuis schilderen, bezoek aan een glas-in-lood atelier, zwemmen enzovoort. Door middel van bewonersvergaderingen wordt overlegd of het programma aansluit bij de wensen van de bewoners. 

 

Verblijf

Zorgboerderij De Pauw biedt beschermd wonen. Op de zorgboerderij zijn tot zeven plaatsen beschikbaar voor verblijf.

In de zorgboerderij zijn naast de gemeenschappelijke woonkamer vier kamers waarbij gebruik wordt gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten. Ook zijn er drie  kleine studio’s  met eigen sanitair op de boerderij. 

Er zijn ook externe plekken waar bewoners in de nabijheid van de zorgboerderij zelfstandiger wonen. deze plekken zijn geschikter om door te groeien naar zelfstandigheid. Mensen die hier wonen hebben over het algemeen eerst op de boerderij gewoond. 

   Zorg

    

   De zorgvraag wordt aangepast op de zorgbehoefte; begeleiding, groep en individueel, en waar we kunnen ondersteuning in verzorging en (basis) verpleging. 

   Welzijn, ontplooiing en ontwikkeling van de bewoners staat hierbij centraal. Zorgboerderij De Pauw is kleinschalig van opzet, hierdoor kan er zowel tijdens de groeps- als de individuele begeleiding rekening worden gehouden met de persoonlijke mogelijkheden en hulpvraag van de bewoners.

   Iedere drie maanden stelt de bewoner samen met begeleiding een ondersteuningsplan op. Hier staan de doelen in waar de bewoner de komende periode wil werken. Goede samenwerking met externe behandelaren is van belang voor een sluitend ondersteuningsplan. 

   We hebben een vast dagprogramma. In de ochtend werken we gezamenlijk aan de boerderijklussen en  zorgen we voor dieren, moestuin, tuin en omgeving. Hulpboeren en zorgboeren werken hier samen.

   In de middag is zijn er wisselende activiteiten gericht op ontspanning en ontplooiing. Dit verschilt van een wandeling in het bos, thuis schilderen, bezoek aan een glas-in-lood atelier, zwemmen enzovoort. Door middel van bewonersvergaderingen wordt overlegd of het programma aansluit bij de wensen van de bewoners.